REIKI

REIKI

Reiki je univerzální léčivá, vesmírná, životadárná, přírodní energie, která je všude kolem nás.  Přesný význam japonského slova REI-KI je REI – vesmírná, životadárná, KI – energie. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Je to vitální energie v těle člověka a prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi lidmi dostupných úrovních.
První věc, kterou člověk instinktivně udělá, když pocítí bolest je, že si přiloží své ruce na bolestivé místo. Lidský dotek poskytuje teplo a léčí. Zasvěcení neposkytuje člověku nic nového, pouze aktivuje něco, co v něm už bylo. Je důležité poznamenat, že tato energie léčí na všech úrovních – fyzické, emoční, duševní a duchovní. Energie „léčí“ celého člověka.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně Reiki od mistra Reiki.
Reiki má 4 stupně, ale někdo rozděluje na 3 stupně s tím, že 3. stupeň je na dvě části. Stejně tak se setkáte i s tím, že existují různé druhy Reiki (Rainbow, kundalíni, tibetské…), ačkoli nemohu sama posoudit jaký je rozdíl, tak si osobně myslím, že energie je pouze jedna.