STUPNĚ REIKI

STUPNĚ REIKI

Reiki – I. stupeň

Jde o základní a vstupní zasvěcení, které je vhodné pro každého, kdo se chce naučit pracovat s univerzální energií.
První stupeň Reiki učí žáka přijetí sebe sama, umožňuje odstraňování bloků, potlačených emocí, zbavení těla škodlivin, přínos uvolnění do Vašeho života a navýšení Vaší životní energie. Po absolvování prvního stupně můžeme používat pro samoléčbu sebe sama i druhých prostým přikládáním dlaní. Dále se může energie předávat na věci hmotné i nehmotné. Je vhodné ihned po zasvěcení používat Reiki každý den. Probíhá očistný proces 21 dní.

Reiki – II. stupeň

Při druhém stupni Reiki se žák naučí pracovat se třemi symboly. Bude moci energii posílat do minulosti a budoucnosti (na různé situace, schůzky, cesty apod…) a může uskutečnit léčení na dálku. Při druhém stupni se energie zesílí a opět probíhá očistný proces 21 dní.

Reiki – III. Reiki Mistr/ Reiki Mistr – Učitel

Při zasvěcení do třetího – mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu. Nový mistr je schopen aktivovat a silně pociťuje vysoké vibrace čtvrtého symbolu. Současně je mu předáno umění zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů Reiki a předání veškerého učení o Reiki.
Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší intenzitou.

Některé školy/mistři rozdělují zasvěcení do Reiki třetího stupně na několik dílčích kroků či dalších stupňů. To znamená, že ve třetím stupni dostanete veškeré informace, ale bez možnosti stát se učitelem, tedy bez možnosti zasvěcovat ostatní.

Aby se student Reiki mohl stát Mistrem Reiki, musí řadu let pracovat s Reiki a některé školy požadují i určitý minimální věk adepta. Nový Mistr Reiki by měl též pracovat několik let s mistrovskou energií, než zasvětí nového adepta na mistra.

Tento stupeň je pouze pro ty, kteří se chtějí opravdu věnovat prací s Reiki.

Principy Reiki

– Jen pro dnešek si nedělej starosti.
– Jen pro dnešek se nehněvej.
– Cti své rodiče, učitele a starší.
– Vydělávej si na živobytí poctivě.
– Prokazuj za vše vděčnost.