KONSTELACE

KONSTELACE

Konstelace je technika, která pracuje na rozvoji osobnosti a sebepoznání. Tato technika řeší veškeré problémy, jak vztahové, zdravotní, osobní, duchovní… V podstatě je to o přijímání energií, protože všechno je energie. Stáváte se herci.
Konstelace probíhají na základě předávání rolí. Osoba, která si chce pomocí konstelace řešit jakýkoli problém vybere ze skupiny osob svého zástupce. Zástupci předá svoji roli. Pak vybere zástupce za daný problém či osobu a zástupce přijme danou roli. A už probíhá konstelace, ve které vidíte, jak vy reagujete na daný problém, osobu a naopak.
Je to velice účinná metoda. Snažím se aby vždy došlo k vyřešení dané situace. Průběh konstelace se pak promítá do reality vašeho života někdy se to projeví hned někdy až za nějaký čas… Vše je řízeno vesmírem. Konstelace Vám mohou změnit život. Nebojte se podívat tváří v tvář sobě a danému problému do očí.

Konstelace probíhají ve skupině maximálně 10ti osob a každý si vyřeší daný problém. Je nutné mít čas celý den někdy i dva dny a věřte, že si odnesete velké zážitky a možná naleznete i sami sebe. Naše problémy se odvíjí od našich předků, rodiny, minulých životů či si sami něco přitahujeme. Na semináři konstelací je potřeba hodně jídla (vydáte spoustu energie), pohodlnné oblečení.
Mále občerstevní, káva, čaje jsou k dispozici

Termíny na konstelace naleznete v aktualitách nebo na mých facebookových stránkách Oko Duše.

Cena: 1200 Kč osoba/den